Diligere ex toto corde, et in tota anima - miłować z całego serca i z całej duszy.
Page Designed by Tmaxwell